3a. Zvonice s dřevěným patrem a šindelovou střechou v ohradní zdi kostela. (foto 2012)

3a. Zvonice s dřevěným patrem a šindelovou střechou v ohradní zdi kostela. (foto 2012)

—————

Zpět