3b. Velmi zchátralá zvonice v ohradní zdi kostela sv. Kateřiny. (foto 2012)

3b. Velmi zchátralá zvonice v ohradní zdi kostela sv. Kateřiny. (foto 2012)

—————

Zpět