2c. Socha světce v průčelí kostela sv. Kateřiny. (foto 2012)

2c. Socha světce v průčelí kostela sv. Kateřiny. (foto 2012)

—————

Zpět