5c. "U Černého mostu", šipkou označeno původní umístění božích muk z r. 1749 před jejich přemístěním. (foto 2011)

5c. "U Černého mostu", šipkou označeno původní umístění božích muk z r. 1749 před jejich přemístěním. (foto 2011)

—————

Zpět