6a. Křížek z r. 1819 nad vsí u silnice z Vysokých Třebušic. (foto 2011)

6a. Křížek z r. 1819 nad vsí u silnice z Vysokých Třebušic.  (foto 2011)

—————

Zpět