2d. Socha v prostřední části průčelí kostela. (foto 2012)

2d. Socha v prostřední části průčelí kostela. (foto 2012)

—————

Zpět