3. Křížek, ve vsi na křižovatce, nápis čitelný, letopočet 1897. (foto 2011)

3. Křížek, ve vsi na křižovatce, nápis čitelný, letopočet 1897. (foto 2011)

—————

Zpět