1c. Kašna z r. 1608, detail. (foto 2011)

1c. Kašna z r. 1608, detail. (foto 2011)

—————

Zpět