2d. Torzo původně gotického kostela sv. Štěpána, kamenný kříž v místě původního oltáře. (foto 2011)

2d. Torzo původně gotického kostela sv. Štěpána, kamenný kříž v místě původního oltáře. (foto 2011)

—————

Zpět