3a. Boží muka s plastikou vedle kostela sv. Štěpána. (foto 2011)

3a. Boží muka s plastikou vedle kostela sv. Štěpána. (foto 2011)

—————

Zpět