Vážení přátelé!

Vstoupili jste na stránky, které mapují současný stav památek, ale především tzv. drobných sakrálních staveb na Krásnodvorsku. Jedná se o kapličky, sochy, křížky, smírčí kříže, boží muka a další stavby rozmístěné nejen v jednotlivých obcích, ale především ve volné krajině, které ji propůjčují její charakteristický ráz a spoluvytvářejí genia loci místa, kde žijeme.

Tyto stavby vznikaly na místech, která byla odedávna významná nebo jsou upomínkou události, která se na daném místě odehrála. Jsou tedy nositeli paměti krajiny, o níž jsme z velké části již stačili přijít. Vznik těchto staveb je na Krásnodvorsku spjat s jeho někdejším převažujícím německým obyvatelstvem. Po jeho odsunu se tyto památky ocitly ve vzduchoprázdnu, nebyly památkami nově příchozích obyvatel, kteří o ně neměli zájem. To usnadnilo ničení těchto staveb během dalekosáhlých změn v krajině při kolektivizaci zemědělství a v následujících letech komunistického režimu. Zanikly polní cesty, zanikly tedy i křížky a boží muka, které při nich stávaly.

Současný stav těchto staveb tedy pro nás není nijak lichotivý, ovšem v posledních letech se mnohé zlepšilo. Byly opraveny téměř všechny kapličky v obcích, které přináleží ke Krásnému Dvoru. Doufám, že je to signálem zlepšujícího se vztahu ke krajině našeho domova. Ovšem další, menší stavby, především ty, které jsou rozmístěny a často zapomenuty ve volné krajině, si zasluhují nemenší pozornost, často i nyní pokračuje jejich devastace!

V. L.