4b. Boží muka u silnice na Velikou Ves, před železničním přejezdem. (foto 2011)

4b. Boží muka u silnice na Velikou Ves, před železničním přejezdem. (foto 2011)

—————

Zpět