5a. Náves s barokní plastikou Krista na na hoře Olivetské z roku 1721. (foto 2012)

5a. Náves s barokní plastikou Krista na na hoře Olivetské z roku 1721. (foto 2012)

—————

Zpět