2a. Gotický kostel sv. Kateřiny (ve zdivu ovšem starší) je připomínán jako farní roku 1384. (foto 2012)

2a. Gotický kostel sv. Kateřiny (ve zdivu ovšem starší) je připomínán jako farní roku 1384. (foto 2012)

—————

Zpět