1c. Křížek v polích za vsí, čelní část. (foto 2011)

1c. Křížek v polích za vsí, čelní část. (foto 2011)

—————

Zpět