1a. Křížek v polích nedaleko vsi, na někdejší křižovatce polních cest, čelem obrácen k vesnici. (foto 2011)

1a. Křížek v polích nedaleko vsi, na někdejší křižovatce polních cest, čelem obrácen k vesnici. (foto 2011)

—————

Zpět