3b. Smírčí kříž, na okraji obce směrem na Sedlec. (foto 2011

3b. Smírčí kříž, na okraji obce směrem na Sedlec. (foto 2011

—————

Zpět