1a. Kašna z r. 1608 s reliéfními znaky, u silnice při vjezdu do vsi. (foto 2011)

1a. Kašna z r. 1608 s reliéfními znaky, u silnice při vjezdu do vsi. (foto 2011)

—————

Zpět